• Moravín
 • Moravín
 • Moravín
 • Moravín
 • MORAVÍN, svaz moravských vinařů, z.s.

  sdružení pěstitelů révy vinné a výrobců vína
 • MORAVÍN, svaz moravských vinařů, z.s.

  SBORNÍK: Moravín vydal ke svému 50.výročí sborník
 • MORAVÍN, svaz moravských vinařů, z.s.

  vzdělávací semináře, přednášky, zájezdy s vinařskou tématikou
 • MORAVÍN, svaz moravských vinařů, z.s.

  široká členská základna - bezmála 300 členů

AKTUALITY, AKCE

VINOHRADNICKO-VINAŘSKÉ SEMINÁŘE 2018

Napsal Admin Moravin.eu v . AKTUALITY, AKCE

MORAVÍN, svaz moravských vinařů

pořádá a srdečně zve na třídenní
VINOHRADNICKO-VINAŘSKÉ SEMINÁŘE s mezinárodní účastí

ve dnech 10., 11. a 12. dubna 2018

HOTEL CENTRO HUSTOPEČE

 Pozvánka

Program

Přihláška

PROGRAM:

10. duben, úterý od 8. 30 prezence účastníků 9.00 zahájení semináře, vystoupení hostů

AKTUÁLNÍ INFORMACE O VINAŘSTVÍ ČR JUDr. Tibor Nyitray, president, Svaz vinařů České republiky VLIV UZÁVĚRU NA VNÍMANOU KVALITU VÍNA – PŘEDSTAVENÍ ZÁVĚRŮ PRŮZKUMU TRHU ZADANÉHO VINAŘSKÝM FONDEM" Ing. Jaroslav Machovec , ředitel, Vinařský fond, Brno

NOVINKY Z OBLASTI VINOHRADNICKO VINAŘSKÉ LEGISLATIVY Bc. David Filip, M. A. ,
vedoucí oddělení pro víno
MZe, Praha

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ OTÁZKY A EVIDENCE TRŽEB Mgr. Radmila Kulková, ředitelka Odboru metodiky a výkonu daní, FÚ JmK Ing. Hanuš Kytler, Oddělení daně z příjmů fyzických osob, FÚ JmK Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Brno

přestávka na oběd

Dotační titul RESTRUKTURALIZACE A PŘEMĚNA VINIC konec programu podpor 2013-2018 Ing. Petra Jankovská, Státní zemědělský intervenční fond , Praha  VINAŘSKÝ ZÁKON - POVINNOSTI VŮČI REGISTRU VINIC
Ing. Rostislav Gruna , U KZÚZ, oddělení registru vinic Znojmo - Oblekovice

VÝSLEDKY KONTROLNÍ ČINNOSTI SZPI A DOPADY NOVELY VINAŘSKÉHO ZÁKONA Ing. Lukáš Landauf metodik oddělení kontroly, laboratoří a certifikace, SZPI Brno

MOŽNOSTI FINANČNÍ ELIMINACE DOPADŮ ŽIVELNÝCH ŠKOD PŘI PĚSTOVÁNÍ VINNÉ RÉVY.
Ing. Jaroslav Šebesta Česká pojišťovna, Praha Ing. Martin Paták Generali pojišťovna a.s. Večeře , e xkurze a degustace ve vinařství

 

 

11. duben, středa

od 8. 30 prezence účastníků 9. 00 zahájení semináře

DOPORUČENÍ PRO OCHRANU VINIC V SEZÓNĚ 2018 Zdeněk Peza, Adama CZ, s.r.o.

INVAZNÍ ŠKŮDCI VE VINICÍCH 2017 & DOW AGROSCIENCES 2018 výsledky monitoringu invazních škůdců v roce 2017 a rozšířená nabídka pesticidů DOW AGROSCIENCES pro rok 2018 s aktuální problematikou minoritní registrace insekticidů proti invazním škůdcům, RNDr. Oldřich PULTAR, Dow AgroSciences, s. r.o. Praha

EKOLOGICKÁ OCHRANA PROTI HOUBOVÝM CHOROBÁM - MOŽNOSTI VYUŽITÍ PŘIROZENÉ OBRANYSCHOPNOSTI RÉVY VINNÉ
Prof. Ing. Pavel Pavloušek Ph.D., Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF), Lednice

NOVÉ EKOLOGICKÉ HNOJIVÁ A PRÍPRAVKY V SR A ICH ÚČINKY PROTI CHOROBÁM Ing. Zuzana Kusá, EcoIPROVIN Slovakia

STROJE PRO PŘÍPRAVU PŮDY PŘED ZAKLÁDÁNÍM VINICE prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D, Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF), Lednice

MODERNÍ TECHNIKA PŘI LIKVIDACI VINIC prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D , Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF), Lednice

VLIV MIKROBIÁLNÍHO SPOLEČENSTVÍ NA ODOLNOST ROSTLIN PROTI CHOROBÁM Luděk Kramný, ALBIT , Praha

Novinka BASF proti peronospoře -Delan Pro Ing. Drahomíra Musilová, BASF , Praha

přestávka na oběd

OD SVATOMARTINSKÉHO K ORANŽOVÝM ANEB STRATEGIE VÝROBY BÍLÝCH VÍN, degustace Doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.; Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF), Lednice

GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ změny od 25. 5. 2018, dopady v podnikatelské činnosti Ing. Robert ČÍŽ, Pavlov v ečeře , degustace přinesených vzorků

 

večeře , degustace přinesených vzorků

12. duben, čtvrtek

od 8. 30 prezence účastníků 9. 00 zahájení semináře

MATERIÁLY OPĚRNÝCH KONSTRUKCÍ Bc. Milan Mička, Oslavan, a.s., Náměšť nad Oslavou

PREZENTACE NOVINEK 2018/2019 Ing. Jiří Teren, Envi Produkt s.r.o., Praha

ÚDRŽBA PŘIKMENNÉHO PÁSU – QUO VADIS? OD MOTYK KE DRONŮM Unterstockbodenpflege – quo vadis? Von der Hacke zur Flugdrohne. Prof. MMag. Dipl. - Ing. Alois F. Geyrhofer, Technik – Wein - und Obstbau HBLAuBA Klosterneuburg; překlad Ing. Karel Hanák, HBLAuBA, Klosterneuburg , Rakousko

ZMĚNY CITLIVOSTI FYTOPATOGENÍCH OOMYCET A HUB K FUNGICIDŮM Ing. Petr Ackermann, Brno

oběd závěr semináře

 

Pozvání a informační pokyny Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční třídenní vinohradnicko - vinařské semináře s mezinárodní účastí pořádané Moravínem, svazem moravských vinařů. Současně zasílám program semináře, pokud Vás letošní nabídka přednášek oslovila, zašlete prosím řádně vyplněnou přihlášku prostřednictvím e - mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – e - mailová přihláška je akceptována i bez podpisu nebo razítka. Přihlášku lze také zasla t na korespondenční adresu: M O R A V Í N , svazmoravských vinařů , Nová 48 , 692 01 MIKULOV
nebo PO BOX 88 , 692 01 MIKULOV . Přihlášku prosím zašlete obratem, nejpozději do 9. dubna 2018. Informace, program a přihláška bude také k dispozici na webu
Moravínu na adrese www.moravin.eu . Účastnický poplatek zaplaťte obratem , nejpozději však do 9.dubna 2018 převodem na účet MORAVÍNU u České spořitelny Mikulov a.s., č. ú. 1381622309/0800 , variabilní symbol je IČ firm y, specifický symbol 1004218, případně hotově u prezence. Doklad o úhradě prosím předložte na požádání při prezenci před zahájením semináře. Přihláška na školení je závazná, po předložení dokladu o úhradě je přenosná , uhrazený účastnický poplatek se při neúčasti nevrací. Potřebujete-li vystavit na účastnický poplatek fakturu, vyznačte požadavek na přihlášce. Z a třídenní seminář a osobu činí účastnický p oplatek pro člena MORAVÍNU 2 .000, - Kč, má - li zaplacen členský příspěvek, pro ostatní účastníky 2.200, - Kč . Poplatek tvoří část kalkulovaných finančních nákladů potřebných na uspořádání seminářů a zahrnuje: náklady spojené s přednáškami, technickým zabezpečením a službami, 3x oběd, 2 x večeři. Cestovné a ubytování je v režii účastníků. Ubytování je pro zájemce před běžně dohodnuto v hotelu C E N T R O za zvýhodněnou cenu , víc e n a www.centro.cz . Při objednávce ubytování sdělte na recepci, že se účastníte semináře. Prosíme účastníky semináře o předání alespoň jednoho vzorku vína (1 - 2 láhve) , adjustované nebo řádně označené. Vína budou prezentována na společné večerní degustaci dle programu ve středu, na kterou jsou všichni účastnící srdečně zváni. Děkujeme. Těšíme se na Vaši účast a přejeme řadu odborných zážitků.

Za výbor MORAVÍNU

Vladimíra Seidlová místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

ZÁJEZD DO BULHARSKA - VINAŘSKÁ OBLAST THRÁCKÁ NÍŽINA 22. – 27. dubna 2018

Napsal Admin Moravin.eu v . AKTUALITY, AKCE

MORAVÍN, svaz moravských vinařů, z. s.

Zámek 1, 692 01 Mikulov

Pořádá ve spolupráci s p. Georgi Ivančevem, TRAKIA WINE, Brno ZÁJEZD DO BULHARSKA - VINAŘSKÁ OBLAST THRÁCKÁ NÍŽINA 22. – 27. dubna 2018

 

Zveme Vás na odborný zájezd za víny Bulharska, uvedený termín je prozatím orientační, je především závislý na zajištění letenek, doprava letecky do Sofie a busem v místě.

Předpokládaný odlet – neděle 22. dubna 2018, po příletu přejezd busem na ubytování do obce Pazardžik (http://hotelsprimavera.com).

Níže uvedený program je orientační, bude upřesněn a zaslán přihlášeným zájemcům.

PROGRAM:

Pondělí 23.4.2018

- muzeum starothráckého pokladu http://museumpan.com/

- vinařství Rumelia http://www.rumelia.net/,

- vinařství Starosel http://www.starosel.com/

návrat do Pazardžiku, večeře

Úterý 24. 4. 2018

- vinařství Katarzina http://www.katarzyna.bg/,

- vinařství Castra Rubra http://telish.bg,

návrat do Pazardžiku, večeře

Středa 25.4.2018

- vinařství Chateau Copsa http://copsa.bg/,

- vinařství Dragomir http://www.dragomir.bg/,

návrat do Pazardžiku, večeře

Čtvrtek 26.4.2018

- vinařství Angelus estate, www.facebook.com/pg/angelusestate

- vinařství Midalidare http://midalidare.bg,

návrat do Pazardžiku, večeře

Pátek 27.4.2018

- vinařství Villa Yustina http://www.villayustina.com/,,

- vinařství Bessa Valley http://www.bessavalley.com/

Následně odlet zpět do ČR

Cena zájezdu:

pro členy Moravínu 14.900,-- Kč + letenka ca 4.000,-- Kč
pro ostatní zájemce 15.200,-- Kč + letenka ca 4.000,-- Kč

V ceně je zahrnuta doprava autobusem v místě (ca 1600 km), návštěva 10 vinařství vč. degustací a muzea, ubytování ve dvoulůžkových pokojích vč. polopenze a služby tlumočníka. Jste-li přihlášen, potvrďte svou účast a nahlaste OBRATEM celé jméno
(jak je uvedeno v pase nebo OP), adresu, datum narození (letenky jsou vystaveny na jméno). Přihláška je akceptována zaplacením zálohy 5.000,-- Kč/os. převodem na účet Moravínu u ČS č. ú.1381622309/0800, v. s. 23042018. Cestovní pojištění si vyřiďte individu-elně! Máte-li zájem zúčastnit se zájezdu a nejste přihlášen, přihlaste se obvyklým způsobem vč. všech údajů viz výše. Podrobný program obdrží pouze přihlášení účastníci.

Odborné zážitky přeje

Výbor Moravínu

 

 

 

 

 

45. Weinparade Poysdorf 2018

Napsal Admin Moravin.eu v . AKTUALITY, AKCE

Vážení vinaři,

po roce opět zasílám přihlášku a podmínky účasti na regionální soutěžní přehlídku vín rakouské vinařské oblasti Weinviertel, 45. Weinparade Poysdorf 2018. Pokud budete mít zájem zúčastnit se, přečtěte si
prosím pozorně přiložené materiály i tento dopis. Stejně jako v minulých letech bude soutěž pro naše vinaře organizačně zajišťovat Moravín, svaz moravských vinařů. Chcete-li se zúčastnit této soutěže, zašlete dle dispozic řádně vyplněnou přihlášku na jeden zuvedených e-mailů nejpozději do 14. března 2018. Přijetí přihlášky zaslané e-mailem bude zpětně potvrzeno rakouským pořadatelem a tím bude přihláška akceptována, přihlášky dodané po termínu nebudou akceptovány!

Přihlášené vzorky je možné dodat v určeném termínu do Mistelbachu samostatně, viz podmínky účasti, nebo využít hromadný svoz a vzorky dodat do VINAŘSTVÍ HOLÁNEK, IVAŇ, v úterý 3. dubna 2018 od 8.00 do 16.00 hod. Vzhledem k Velikonočním svátkům je sběr vzorků v Ivani možný pouze jeden den, příp. po dohodě s Ing. H. Holánkem. Vinařství Holánek je v Ivani u hlavní silnice směr Vranovice na konci obce.

DŮLEŽITÉ!
Vzorky vín musí být řádně adjustované, označené číslem šarže a zabalené výhradně do originálního kartonu na tři lahve! Kartony označte etiketou a zkratkou WP. Přihlášky vyplňte čitelně, vyhnete se zbytečným zkomoleninám jmen a názvů firem v katalogu i na diplomech.

Účastnický poplatek požadovaný rakouským pořadatelem za 1 vzorek činí € 42,--, zaplaťte jej předem výhradně převodem na účet pořadatele: Bezirksweinbauver-band Poysdorf, IBAN: AT 78 32663000 00001669 BIC: RLNWATWWPOY. Řádný doklad bude vystaven dodatečně rakouským pořadatelem soutěže. NEPLAŤTE NA ÚČET MORAVÍNU! Přijímána nebude ani platba v hotovosti!

Za poskytnuté služby tj. náklady za německy hovořící obsluhující personál v den veřej-né degustace,
organizační zajištění soutěže a dopravu vzorků vín požadujeme od všech přihlášených vinařství zaplacení organizačního poplatku ve výši 100,--Kč/vzorek. Platbu prosím proveďte při předání vzorků hotově, případně převodem na účet Moravínu u ČS č. ú. 1381622309/0800, v. s. 190318, faktura za služby bude Moravínem vystavena na vyžádání e-mailem. Poplatek je určen na pokrytí části nezbytných nákladů, které
pro Vás dle požadavků organizátora zajišťujeme.

Slavnostní předání ocenění a veřejná degustace se uskuteční v sobotu 19. května 2018 od 10.00 hod. pro zvané hosty a vinaře, od 13.00 hod. pro veřejnost. Ocenění vinaři obdrží pozvánku.

za výbor Moravínu                                                                                                                      

Vladimíra Seidlová - místopředsedkyně

 info  

 podmínky

přihláška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Sídlo
  MORAVÍN, svaz moravských vinařů, z.s., Zámek 1, 692 01 Mikulov
 • Kores. adresa
  Moravín, svaz moravských vinařů, z.s., Nová 48, 692 01 Mikulov (P.O. Box 88)
 • Kontakty
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | www.moravin.eu | +420 602 559 226